Points of Interest

Starten sker vid Casa Academica på adressen Hietaniemenkatu 7A

Målet vid TF:s nationshus Urdsgjallar, Otsvängen 22