Ylonzhymn

Från Holger Juselius’ anteckningsbok:

Een Ylonts-hympn

The fylleswijn ok drickiare, the haffna ju sijn drank.
I nittisex ok finklewijn, thet skarpt ok bittert stank.
The fylla galdhe sijn putäll medh hallsen j sijn mundh
ok wandka såå, åå thetta wijs beruusthe påå een stund.

Een Ylonts-man, een Ylonts-wän han haffne saktliggh hååg
ok låthe lugnt, j jämpnan ström, then bruna Ylonts-wååg
längs stuupars glatta, smaala röör sijtt måål j buuken sökia
at kroppars wärma där medh wåran glädia ökia.

Som Ylonts-Fathet stadight stinn böör han fråå gille gåå
medh goodh controll åå warie lem, ä finger som åå tåå.
Ok rått, men hiaertlight rapa fram then bässka Ylonts-Dofft.
Ok gå til godhan diupan sömbn åå Humble crantzatt låfft.

(Kurt Pipping)

Mad tacksamhet ihåkommande den 30-11-MCMXXXX Berit och Sticka

Ett försök att tyda Holger Juselius' anteckningsbok.
Orginal: blad 1blad 2

Texten finns även publicerad i Svensk bryggeritidskrift, Volym 78 från 1963 av Svenska Bryggareföreningen där den kallas "En ölets hymn" eller "Hymn till ölet".